Auditori Barradas

Facebook Auditori Barradas
Twitter Auditori Barradas

Cessió d'espais

L'Auditori Barradas obre els seus espais a entitats i institucions per poder organitzar activitats de tot tipus fora de la programació pròpia: xerrades, conferències, jornades, debats, cinema-fòrums, festivals, certàmens, espectacles infantils, etc.

Activitat durant tot l'any / Dirigida a tota la població

Segons el Reglament per a la Utilització Privativa d'Equipaments Culturals adscrits a la gestió de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de L'Hospitalet, BOE núm. 253, la concessió de l'espai pot ser gratuït o amb cost segons en els següents supòsits:

Cessió gratuïta: activitats proposades per persones físiques (artistes, músics, companyies de teatre amateur), entitats i associacions que es considerin d’interès cultural per a la ciutat i coincideixen amb els objectius de difusió artística de l’equipament.

També aquelles activitats que formen part del calendari cultural de la ciutat i requereixen un equipament escènic professionalitzat i d’unes determinades dimensions i aforament, i que procedeixen de les diferents àrees municipals o altres administracions públiques.

AUDITORI

Cessió amb cost (1): activitats proposades per entitats o empreses privades que coincideixen amb els objectius de difusió artística de l’equipament, però que tenen ànim de lucre i/o objectius d’ús privatiu de l’espai. Per a persones físiques o jurídiques que tinguin un objectiu social dins de l’àmbit de la cultura i la divulgació, el preu per hora enguany és de 53 €

Cessió amb cost (2): activitats proposades per entitats o empreses privades amb objectiu d’ús privatiu de l’espai, però que el contingut no està situat dins de l'àmbit de la cultura o la divulgació. Per a persones físiques o jurídiques que treballen en altres àmbits, el preu per hora enguany és de 106 €

SALA D'ESTUDI

• Cessió amb cost (1):
activitats proposades per entitats o empreses privades que coincideixen amb els objectius de difusió artística de l’equipament, però que tenen ànim de lucre i/o objectius d’ús privatiu de l’espai. Per a persones físiques o jurídiques que tinguin un objectiu social dins de l’àmbit de la cultura i la divulgació, el preu per hora enguany és de 25.50 €

• Cessió amb cost (2):
activitats proposades per entitats o empreses privades amb objectiu d’ús privatiu de l’espai, però que el contingut no està situat dins de l'àmbit de la cultura o la divulgació. Per a persones físiques o jurídiques que treballen en altres àmbits, el preu per hora enguany és de 51 €

Per tal de sol·licitar qualsevol dels espais, cal posar-se en contacte amb l'equipament (barradas@l-h.cat) per fer la pre-reserva, i sempre i quan ho permeti el calendari d’ocupació de l’espai i la disponibilitat del mateix, lliurar el document de sol·licitud d'espais i la documentació requerida en el mateix.

Calendari d'activitats

Últimes notícies