Auditori Barradas

Facebook Auditori Barradas
Twitter Auditori Barradas

Cessió d'espais

L'Auditori Barradas disposa de dues sales que es cedeixen en les condicions següents:

SENSE COST. Activitats de caràcter cultural, social o divulgatiu, amb un interès públic, obert a tota la ciutadania i que estiguin en la línia de treball de la programació de l'equipament.

AMB COST. Activitats de qualsevol tipus, de caràcter privatiu.
  • Utilització de la sala d’actes amb personal tècnic i servei de consergeria
a) Per a persones físiques o jurídiques que tinguin un objecte social
dins de l’àmbit de la cultura i la divulgació, 53 € per hora.

b) Per a persones físiques o jurídiques que treballen en altres àmbits, 106 € per hora
 
  • Utilització de la sala d’estudi amb personal tècnic i servei de consergeria
a) Per a persones físiques o jurídiques que tinguin un objecte social
dins de l'àmbit de la cultura i la divulgació, 25,50 € per hora.

b) Per a persones físiques o jurídiques que treballen en altres àmbits, 51 € per hora.
 

SOL·LICITUD DE L'ESPAI

Per tal de sol·licitar un dels espais, cal posar-se en contacte amb l'equipament per pre-reservar una data a través del correu barradas@l-h.cat o bé per telèfon al 934032930.

Un cop es disposi d'una data fixada, cal presentar una sol·licitud a través d'instància electrònica o bé presencialment a qualsevol de les Oficines de Registre de l'Ajuntament, adjuntant la següent documentació:

- DNI del sol·licitant
- Representativitat respecte a l'entitat o empresa
- NIF de l'entitat
- Assegurança de Responsabilitat Civil
- Rebut actualitzat de l'assegurança