Contacta amb el Barradas | Auditori Barradas

Auditori Barradas

Facebook Auditori Barradas
Twitter Auditori Barradas
Instagram Auditori Barradas

Contacta

DADES PERSONALS

(*) Nota: Els camps amb asterisc són obligatoris.
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Avís Legal
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquestes dades es recolliran a través dels formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l’usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, prenent les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents que les que han estat sol•licitades a l’usuari.

En cas que es consideri oportú que se cedeixin les dades de caràcter personal a altres entitats no vinculades al Centre Cultural Barradas i Teatre Joventut, l’usuari serà informat explícitament de la finalitat del fitxer, les dades cedides i el nom i adreça del cessionari, per tal que doni el seu consentiment inequívoc a aquest respecte.

Finalment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació en compliment d’allò establert a la LOPD, o simplement per a qualsevol consulta o comentari personal respecte d’això, mitjançant l’enviament d’una notificació de correu electrònic a l’adreça.

"En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament, amb la finalitat d’atendre la seva sol•licitud. Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa)".
Rambla Just Oliveras 56. CP: 08901 - Telf.: 93 403 29 30 - barradas@l-h.catAviso legal